Відмивання доходів

НКЦПФР визначила критерії, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу — професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму ( рішення від 25.12.2012р. № 1851, зареєстроване в Мін’юсті 21.01.2013р. за № 150/22682).