Стягнення цінних паперів

НКЦПФР затвердила Порядок реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення( рішення від 25.12.2012р. № 1853, зареєстроване в Мін’юсті 22.01.2013 р. за № 159/22691).Дія цього Порядку поширюється на органи державної виконавчої служби, фондові біржі та інших професійних учасників фондового ринку. Для проведення аукціону орган державної виконавчої служби має укласти договір про проведення аукціону з фондовою біржею та договір з торговцем цінними паперами ( продавцем) про реалізацію цінних паперів. Винагорода торговця встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота. Вона не може становити більше 3%.