Небанківські фінансові групи

НКЦПФР затвердила Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ( рішення від 26.03.2013 р. № 431, зареєстроване в Мін’юсті 16.04.2013 р. за № 618/23150). Така група повинна визначити серед фінансових установ, які входять до її складу, відповідальну особу та погодити її з Комісією.